caajimageweb

CAAJ

El Centre d’Assessorament Acadèmic per Joves és un servei especialitzat on trobaràs tota la informació, orientació i assessorament que necessites per fer més fàcil i segura l’elecció del teu futur acadèmic i professional.

Si necessites saber més sobre alguns d’aquests temes:

  • Graduat en Educació Secundària Obligatòria
  • Programes de Qualificació Professional Inicial
  • Proves d’accés
  • Cicles formatius de Grau mitjà
  • Cicles formatius de Grau Superior
  • Estudis universitaris
  • Estudis de música, dansa, art dramàtic
  • Estudis d’idiomes
  • Formació ocupacional i continuada
  • Beques i ajuts

Vine!!! Ens trobaràs a l’Espai Jove Boca Nord: www.informat.cat