Accessiblititat i ajuda al navegant

Aquest centre web s’ha dissenyat amb la intenció de que els seus continguts siguin accessibles a totes les persones independentment de la combinació de sistema operatiu / navegador que utilitzin. Així mateix, s’han seguit les pautes d’accessibilitat definides pel WAI ( Web Accessibility Initiative http://www.w3.org/WAI/ ) del W3C ( World Wide Web Consortium http://www.w3.org/ ) destinades a facilitar l’accés a persones amb alguna diversitat funcional.

La programació d’aquestes pàgines s’ha efectuat en XHTML 1.0 i Fulls d’estil en cascada CSS. Totes les pàgines d’aquest centre han estat aprovades pels següents validadors:

W3C XHTML Validation Service

W3C CSS Validation Service

Tecles d’accés

S’han definit accessos de teclat a les principals seccions del web. La combinació de tecles dependrà del dispositiu i plataforma d’accés al web. Un dels casos més habituals són la combinació de tecles [alt]+[tecla d’accés] o [ctrl]+[tecla d’accés].

Comencem amb una llista de les tecles per situar-se directament a als apartats més importants de la web de Boca Nord:

 • Situar-se directament al contingut: Tecla d’accès 0
 • Situar-se al menú principal: Tecla d’accès 1
 • Situar-se al sub-menú principal: Tecla d’accès 2
 • Situar-se al menú de les eines: Tecla d’accès 3
 • Situar-se al menú d’activitats i projectes: Tecla d’accès 4
 • Situar-se al menú dels serveis: Tecla d’accès 5
 • Situar-se al menú de les entitats: Tecla d’accès 6
 • Situar-se al menú de Serveis que ofereix Boca Nord: Tecla d’accès 7

Tot seguit trobaràs les opcions d’accessibilitat i eines de la web:

 • Anar a la pàgina d’accessibilitat i ajuda al navegant: Tecla d’accès a
 • Anar al mapa web: Tecla d’accès m
 • Anar al glossari: Tecla d’accès g
 • Anar al Cercador: Tecla d’accès s
 • Anar al formulari de contacte: Tecla d’accès c

Si trobes alguna dificultat per accedir a la informació continguda en aquestes pàgines, li agrairíem que ens ho comuniqui utilitzant el formulari que trobara a l’apartat bústia.

Propers esdeveniments

 • No events.

Tota l'agenda