imatge art + ies

ARTS + IES

ARTS+IES és una proposta educativa i cultural que l´Espai Jove Boca Nord ofereix als centres educatius que treballen amb  adolescents i joves del Districte d´Horta-Guinardó amb l´objectiu de crear vincles i afavorir el teixit comunitari.
El projecte ARTS +IES pretén: :  
• Enfortir la relació entre els centres educatius que atenen a adolescents i joves del territori i l´Espai Jove Boca Nord.

• Oferir eines educatives i culturals de qualitat als centres educatius durant la seva programació anual.

• Difondre l´activitat del centre juvenil  i cultural Boca Nord a la població adolescent i juvenil i als professionals de l´educació del districte Horta-Guinardó.

• Potenciar el treball en xarxa entre l´equipament i els centres educatius, aprofitant els recursos i afavorint el teixit comunitari.

• Estimular les inquietuds dels adolescents i joves atesos en la vessant més sociològica i humanística, així com la artística i cultural des d´un espai proper referent del territori.

• Generar vincles i sinèrgies entre els joves i l´espai que pugui crear espais de participació i col·laboració.

• Estar oberts a propostes i suggeriments que ens proposeu des d´altres enfocaments que puguin enriquir la nostra tasca.

EDUCACIÓ | CULTURA |TERRITORI |XARXA |JOVES | TRANSVERSALITAT | COMUNITAT | ARTS | PROXIMITAT | COMPLEMENTARITAT | VINCLE |PARTICIPACIÓ |SINERGIES

Si vols més informació contacte: ana@bocanord.cat (Ana Manaia)

Propers esdeveniments

  • No events.

Tota l'agenda