Batalla de Relats: Exposició Fotografica de Tanit Gomez

INAUGURACIÓ I PERFORMANCE: DIJOUS, 17 maig, 19H00,

ESPAI D’EXPOSICIONS BOCA NORD

TANIT GOMEZ ENS PRESENTA BATALLA DE RELATS – FOTOGRAFIA:

“En base a les idees de Michel Focault sobre els relats que fa l’individu de la seva pròpia identitat versus els relats dominants que venen donats per el context cultural, he volgut representar, centrant-me en els rols de gènere, la impossibilitat de narrar la nostre identitat desvinculant-nos dels relats dominants, doncs aquests, modelen la nostre forma de narrar-nos i interpretar-nos. 

La sèrie de fotografies són una exemple del rols femenins dominants en l’actualitat, dels quals la dona no se’n pot despendre.”

……

TANIT GOMEZ NOS PRESENTA BATALLA DE RELATOS – FOTOGRAFIA:

 “En base a las ideas de Michel Focault sobre los relatos que hace el individuo de su propia identidad versus los relatos dominantes que vienen dados por el contexto cultural, he querido representar, centrándome en los roles de genero, la imposibilidad de narrar nuestra identidad desvinculándonos de los relatos dominantes, pues estos, modelan nuestra forma de narrarnos e interpretarnos.

La serie de fotografías son un ejemplo de los roles femeninos dominantes en la actualidad, de los que la mujer no puede desprenderse.”

 

Propers esdeveniments

  • No events.

Tota l'agenda